Đặt tráp ăn hỏi trọn gói tại Hoàng Quân

Lễ ăn hỏi là một nghi thức quan trọng trong phong tục cưới hỏi truyền thống của người Việt. Lễ ăn hỏi là cột mốc quan trọng trong hôn nhân của đôi bạn trẻ. Gói dịch vụ đặt tráp ăn hỏi tại Hoàng Quân đem đến cho bạn và gia đình những mâm tráp lễ vật ăn hỏi đẹp và sang trọng nhất.

Đồ lễ ăn hỏi của Cưới Hỏi Hoàng Quân là sự tập hợp của những thương hiệu gia truyền danh tiếng như :

 • Cau Đông Hải Phòng
 • Rượu vang France – Chile
 • Bánh cốm Nguyên Ninh 11 Hàng Than
 • Bánh đậu xanh Rồng Vàng Minh Ngọc
 • Mứt Sen trần Ninh Hương 22 Hàng Điếu
 • Chè Tân Cương Thái Nguyên…

Các gói dịch vụ lễ ăn hỏi tại Hoàng Quân

Lễ ăn hỏi của chúng tôi được thiết kế phù hợp với nhu cầu thẩm mỹ của khách mọi hàng cũng như tính thuận tiện trong việc sử dụng xuất chia …Cùng với dịch vụ tổ chức lễ ăn hỏi, đặt tráp ăn hỏi, Trang trí phông cưới hỏi, Trang trí bàn ghế, , Cổng hoa… và dịch vụ xe cưới đưa đón uy tín đảm bảo sẽ giúp bạn hoàn thành trọn vẹn ngày lễ ăn hỏi trọng đại của gia đình…

Tráp dạm ngõ 1.800.000

Tráp dạm ngõ đặc biệt gồm có :

 1. Rượu Vodka nga 750ml
 2. Thuốc 3 số (1 bao)
 3. Cốm Nguyên Ninh 5 chiếc
 4. Phu Thê Nguyên Ninh 5 chiếc
 5. 0,5 Kg Sen Ninh Hương
 6. Chùm Cau – Trầu – Vỏ 9 quả
 7. Chè 0,3 lạng
 8. Hoa – Quả tươi Trang trí

Lễ ăn hỏi 5 tráp

Lễ ăn hỏi 5 tráp thường : 4.100.000

 1. Cau (~100 quả) : 600.000
 2. Rượu thuốc (3 vang chile + 3 vina) trang trí hoa tươi : 1.600.000
 3. Bánh cốm 100 hộp : 600.000
 4. Bánh phu thê 100 hộp : 600.000
 5. Tráp Hạt sen + Chè chung (50 sen + 50 chè) : 500.000

Lễ ăn hỏi 5 tráp Hoa quả thường : 4.600.000

 1. Cau (~100 quả) : 600.000
 2. Rượu thuốc (3 vang chile + 3 vina) trang trí hoa tươi : 1.600.000
 3. Hoa quả thường trang trí hoa tươi : 1.200.000
 4. Bánh cốm + phu thê 100 hộp (50 cốm + 50 phu thê) : 600.000
 5. Tráp Hạt sen + Chè chung (50 sen + 50 chè) : 500.000

Lễ ăn hỏi 5 tráp Hoa quả đầu Rồng đầu Phượng nhỏ : 5.100.000

 1. Cau (~100 quả) : 600.000
 2. Rượu thuốc (3 vang chile + 3 vina) trang trí hoa tươi : 1.600.000
 3. Hoa quả đầu Rồng đầu Phượng trang trí hoa tươi : 1.700.000
 4. Bánh cốm + phu thê 100 hộp (50 cốm + 50 phu thê) : 600.000
 5. Tráp Hạt sen + Chè chung (50 sen + 50 chè) : 500.000

Lễ ăn hỏi 5 tráp Rồng Phượng : 6.000.000

 1. Cau (~100 quả) trang trí hình Phượng + hoa tươi : 1.600.000
 2. Rượu thuốc (3 vang chile + 3 vina) trang trí hoa tươi : 1.600.000
 3. Hoa quả Rồng : 1.600.000
 4. Bánh cốm + phu thê 100 hộp (50 cốm + 50 phu thê) : 600.000
 5. Tráp Hạt sen + Chè chung (50 sen + 50 chè) : 500.000
 • Khuyến mãi : 2 pháo giấy kim tuyến, 10 chữ hỷ , 50 túi chia quà, 10 vỏ lì xì bê tráp , 3 vỏ lễ đen
 • Trang trí thêm hoa tươi kèm lan hồ điệp+1.500.000 ( 2 đỉnh tráp) tráp 5
 • Đổi thuốc : Từ Vina >> 3 Số Ngoại : +700.000

Lễ ăn hỏi 7 tráp

Lễ ăn hỏi 7 tráp Hoa quả thường : 5.600.000

 1. Cau (80~100 quả) : 600.000
 2. Rượu thuốc (3 vang chile + 3 vina) trang trí hoa tươi : 1.600.000
 3. Hoa quả thường trang trí hoa tươi: 1.200.000
 4. Bánh cốm 100 hộp : 600.000
 5. Bánh phu thê n 100 hộp : 600.000
 6. Tráp Hạt sen 100 hộp : 500.000
 7. Tráp Chè 100 hộp : 500.000

Lễ ăn hỏi 7 tráp Hoa quả đầu Rồng đầu Phượng nhỏ : 6.100.000

 1. Cau (80~100 quả) : 600.000
 2. Rượu thuốc (3 vang chile + 3 vina) trang trí hoa tươi : 1.600.000
 3. Hoa quả đầu Rồng đầu Phượng trang trí hoa tươi: 1.700.000
 4. Bánh cốm 100 hộp : 600.000
 5. Bánh phu thê 100 hộp : 600.000
 6. Tráp Hạt sen 100 hộp : 500.000
 7. Tráp Chè 100 hộp : 500.000

Lễ ăn hỏi 7 tráp Rồng Phượng Loại 1 : 7.000.000

 1. Cau (80~100 quả) trang trí Phượng và hoa tươi: 1.600.000
 2. Rượu thuốc (3 vang chile + 3 vina) trang trí hoa tươi : 1.600.000
 3. Hoa quả Rồng : 1.600.000
 4. Bánh cốm 100 hộp : 600.000
 5. Bánh phu thê 100 hộp : 600.000
 6. Tráp Hạt sen 100 hộp : 500.000
 7. Tráp Chè 100 hộp : 500.000

Lễ ăn hỏi 7 tráp Rồng Phượng Loại 2 : 7.900.000

 1. Cau (80~100 quả) : 600.000
 2. Rượu thuốc (3 vang chile + 3 vina) trang trí hoa tươi : 1.600.000
 3. Hoa quả Rồng + Phượng chung: 3.500.000
 4. Bánh cốm 100 hộp : 600.000
 5. Bánh phu thê 100 hộp : 600.000
 6. Tráp Hạt sen 100 hộp : 500.000
 7. Tráp Chè 100 hộp : 500.000

 • Khuyến mãi : 4 pháo giấy kim tuyến, 10 chữ hỷ , 100 túi chia quà, 14 vỏ lì xì bê tráp , 3 vỏ lễ đen , 1 xin dâu ngày cưới(Tráp Rồng Phượng)
 • Trang trí hoa tươi kèm lan hồ điệp+ 2.000.000 ( 4 đỉnh tráp) tráp 7
 • Đổi thuốc : Vina >> 3 số Ngoại +700.000

Lễ ăn hỏi 9 tráp

Lễ ăn hỏi 9 tráp Hoa quả thường : 7.500.000

 1. Cau (80~100 quả) : 600.000
 2. Rượu thuốc (3 vang chile + 3 vina) trang trí hoa tươi : 1.600.000
 3. Hoa quả thường trang trí hoa tươi: 1.200.000
 4. Bánh cốm 100 hộp : 600.000
 5. Bánh phu thê 100 hộp : 600.000
 6. Tráp Hạt sen 100 hộp : 500.000
 7. Tráp Chè 100 hộp : 500.000
 8. Xôi 6kg : 600.000 ( loại 9kg +300.000)
 9. Lợn sữa quay 6kg : 1.300.000

Lễ ăn hỏi 9 tráp Rồng Phượng loại 1: 8.900.000

 1. Cau (80~100 quả) trang trí Phượng : 1.600.000
 2. Rượu thuốc (3 vang chile + 3 vina) trang trí hoa tươi : 1.600.000
 3. Hoa quả Rồng: 1.600.000
 4. Bánh cốm 100 hộp : 600.000
 5. Bánh phu thê 100 hộp : 600.000
 6. Tráp Hạt sen 100 hộp : 500.000
 7. Tráp Chè 100 hộp : 500.000
 8. Xôi 6kg : 600.000 ( loại 9kg +300.000)
 9. Lợn sữa quay 6kg : 1.300.000
 10. Lễ ăn hỏi 9 tráp Rồng Phượng loại 2: 9.000.000

  1. Cau (80~100 quả) : 600.000
  2. Rượu thuốc (3 vang chile + 3 vina) trang trí hoa tươi : 1.600.000
  3. Hoa quả Rồng: 1.600.000
  4. Hoa quả Phượng : 1.600.000
  5. Bánh cốm 100 hộp : 600.000
  6. Bánh phu thê 100 hộp : 600.000
  7. Tráp Hạt sen + Chè chung(50 sen + 50 chè) : 500.000
  8. Xôi 6kg : 600.000 ( loại 9kg +300.000)
  9. Lợn sữa quay 6kg : 1.300.000

 • Khuyến mãi : 6 pháo giấy kim tuyến, 10 chữ hỷ , 100 túi chia quà, 18 vỏ lì xì bê tráp , 3 vỏ lễ đen , 1 xin dâu ngày cưới(Tráp Rồng Phượng)
 • Trang trí hoa tươi kèm lan hồ điệp+ 2.000.000 ( 4 đỉnh tráp)
 • Đổi thuốc : Vina >> 3 số Ngoại +700.000

Nam + Nữ bê đỡ tráp

Chuyên cung cấp cho thuê người bê tráp phục vụ các lễ ăn hỏi, với đội ngũ nhân viên bê tráp ăn hỏi nam,nữ chuyên nghiệp nhất Việt Nam

• Đội nữ đỡ tráp: áo dài bê tráp đỏ trơn, tự trang điểm với chiều cao từ 1,60m : 100.000/1 người/1 buổi
• Đội nam bê tráp: áo trắng, quần âu, cà vạt hoặc nơ, dày đen với chiều cao từ 1,70m : 100.000/1 người/1 buổi

• Riêng đội nam nữ mặc trang phục áo dài khăn xếp gấm các màu : 120.000/1 người/1 buổi

– Thái độ phục vụ: thân thiện, chuyên nghiệp. Sau khi bê xong các bạn nữ sẽ tiếp nước cho chủ nhà. Chụp ảnh với cô dâu chú rể.
– Thời gian: luôn luôn đúng hẹn.

IMG_5173-495x400 Đặt tráp ăn hỏi