Đặt tráp ăn hỏi trọn gói tại Hoàng Quân

Lễ ăn hỏi là một nghi thức quan trọng trong phong tục cưới hỏi truyền thống của người Việt. Lễ ăn hỏi là cột mốc quan trọng trong hôn nhân của đôi bạn trẻ. Gói dịch vụ đặt tráp ăn hỏi tại Hoàng Quân đem đến cho bạn và gia đình những mâm tráp lễ vật ăn hỏi đẹp và sang trọng nhất.

Đồ lễ ăn hỏi của Cưới Hỏi Hoàng Quân là sự tập hợp của những thương hiệu gia truyền danh tiếng như :

 • Cau Đông Hải Phòng
 • Rượu vang France – Chile
 • Bánh cốm Nguyên Ninh 11 Hàng Than
 • Bánh đậu xanh Rồng Vàng Minh Ngọc
 • Mứt Sen trần Ninh Hương 22 Hàng Điếu
 • Chè Tân Cương Thái Nguyên…

Các gói dịch vụ lễ ăn hỏi tại Hoàng Quân

Lễ ăn hỏi của chúng tôi được thiết kế phù hợp với nhu cầu thẩm mỹ của khách mọi hàng cũng như tính thuận tiện trong việc sử dụng xuất chia …Cùng với dịch vụ tổ chức lễ ăn hỏi, đặt tráp ăn hỏi, Trang trí phông cưới hỏi, Trang trí bàn ghế, , Cổng hoa… và dịch vụ xe cưới đưa đón uy tín đảm bảo sẽ giúp bạn hoàn thành trọn vẹn ngày lễ ăn hỏi trọng đại của gia đình…

Lễ ăn hỏi 5 tráp

Lễ ăn hỏi 5 tráp hoa quả thường trang trí hoa tươi : 7.200.000 trở lên ( chưa kèm theo hoa lan hồ điệp)

Thứ tự các tráp cơ bản : (Ngoài nội dung dưới cửa hàng sẽ tính chi tiết cụ thể theo yêu cầu khách hàng)

 1. Tráp cau trang trí hoa tươi
 2. Tráp Rượu thuốc (3 vang chile+ 3 cây 3 số ngoại )
 3. Tráp hoa quả trang trí hoa tươi
 4. Bánh cốm 50 xuất + bánh phu thê 50 xuất trang trí hoa tươi
 5. Tráp Hạt sen 50 xuất + Chè 50 xuất chung trang trí hoa tươi

Khuyến mại : 2 pháo giấy , 10 lì xì bê tráp, 3 lễ đen, 10 chữ hỉ dán tường, túi chia quà, 1 xuất lại quả, miễn phí vận chuyển nội thành Hà Nội

Lễ ăn hỏi 5 tráp Rồng Phượng nhỏ trang trí hoa tươi :8.000.000 trở lên

( chưa kèm theo hoa lan hồ điệp)

Thứ tự các tráp cơ bản : (Ngoài nội dung dưới cửa hàng sẽ tính chi tiết cụ thể theo yêu cầu khách hàng)

 1. Tráp cau trang trí hoa tươi
 2. Tráp rượu thuốc (3 vang chile+ 3 cây 3 số ngoại )
 3. Tráp hoa quả trang trí Rồng Phượng
 4. Tráp sen 50 xuất + Chè 50 xuất trang trí hoa tươi
 5. Tráp Bánh Cốm 50 xuất + Phu thê 50 xuất trang trí hoa tươi

Khuyến mại : 2 pháo giấy, 10 lì xì bê tráp, 3 lì xì lễ đen, 10 chữ hỉ dán tường, túi chia quà, 1 xuất lại quả, miễn phí vận chuyển nội thành Hà Nội

Lễ ăn hỏi 5 tráp Rồng Phượng đẹp trang trí hoa tươi : 9.000.000 trở lên

( chưa kèm theo hoa lan hồ điệp)

Thứ tự các tráp cơ bản : (Ngoài nội dung dưới cửa hàng sẽ tính chi tiết cụ thể theo yêu cầu khách hàng)

 1. Tráp cau trang trí Phượng + hoa tươi
 2. Tráp rượu thuốc (3 vang chile+ 3 cây 3 số ngoại )
 3. Tráp hoa quả trang trí Rồng
 4. Tráp sen 50 xuất + Chè 50 xuất trang trí hoa tươi
 5. Tráp Bánh Cốm 50 xuất + Phu thê 50 xuất trang trí hoa tươi

Khuyến mại : 2 pháo giấy, 10 lì xì bê tráp, 3 lì xì lễ đen, 10 chữ hỉ dán tường, 1 tráp xin dâu, túi chia quà, 1 xuất lại quả, miễn phí vận chuyển nội thành Hà Nội

Lễ ăn hỏi 5 tráp VIP trang trí hoa tươi :11.00.000 trở lên

( chưa kèm theo hoa lan hồ điệp)

Thứ tự các tráp cơ bản : (Ngoài nội dung dưới cửa hàng sẽ tính chi tiết cụ thể theo yêu cầu khách hàng)

 1. Tráp cau trang trí hoa tươi
 2. Tráp Rượu thuốc (3 vang chile+ 3 cây 3 số ngoại )
 3. Tráp hoa quả Táo nhập khẩu ( ~ 40 quả)
 4. Bánh cốm 50 xuất + bánh phu thê 50 xuất trang trí hoa tươi
 5. Tráp Hạt sen 50 xuất + Chè 50 xuất chung trang trí hoa tươi

Khuyến mại : 2 pháo giấy , 10 lì xì bê tráp, 3 lễ đen, 10 chữ hỉ dán tường, 1 tráp xin dâu, túi chia quà, 1 xuất lại quả, miễn phí vận chuyển nội thành Hà Nội

Lễ ăn hỏi 7 tráp

Lễ ăn hỏi 7 tráp Hoa quả thường trang trí hoa tươi: 8.800.000 trở lên

( chưa kèm theo hoa lan hồ điệp)

Thứ tự các tráp cơ bản : (Ngoài nội dung dưới cửa hàng sẽ tính chi tiết cụ thể theo yêu cầu khách hàng)

 1. Cau trang trí hoa tươi
 2. Rượu thuốc (3 vang chile+ 3 cây 3 số ngoại )
 3. Hoa quả thường trang trí hoa tươi
 4. Bánh cốm 100 hộp trang trí hoa tươi
 5. Bánh phu thê 100 hộp trang trí hoa tươi
 6. Tráp Hạt sen 100 hộp trang trí hoa tươi
 7. Tráp Chè 100 hộp trang trí hoa tươi

=> Khuyến mại : 100 túi chia quà, 4 pháo, 14 lì xì bê tráp, 3 lì xì lễ đen, 10 chữ hỉ dán tường,1 xuất lại quả, miễn phí vận chuyển nội thành Hà Nội

Lễ ăn hỏi 7 tráp Hoa quả Rồng phượng trang trí hoa tươi : 11.000.000 trở lên

( chưa kèm theo hoa lan hồ điệp)

Thứ tự các tráp cơ bản : (Ngoài nội dung dưới cửa hàng sẽ tính chi tiết cụ thể theo yêu cầu khách hàng)

 1. Cau trang trí Phượng +  hoa tươi
 2. Rượu thuốc (3 vang chile+ 3 cây 3 số ngoại )
 3. Hoa quả trang trí Rồng
 4. Bánh cốm 100 hộp trang trí hoa tươi
 5. Bánh phu thê 100 hộp trang trí hoa tươi
 6. Tráp Hạt sen 100 hộp trang trí hoa tươi
 7. Tráp Chè 100 hộp trang trí hoa tươi

=> Khuyến mại : 100 túi chia quà, 4 pháo, 14 lì xì bê tráp, 3 lì xì lễ đen, 10 chữ hỉ dán tường, 1 tráp xin dâu , 1 xuất lại quả, miễn phí vận chuyển nội thành Hà Nội

Lễ ăn hỏi 7 tráp Hoa quả VIP  : 13.500.000 trở lên

( chưa kèm theo hoa lan hồ điệp)

Thứ tự các tráp cơ bản : (Ngoài nội dung dưới cửa hàng sẽ tính chi tiết cụ thể theo yêu cầu khách hàng)

 1. Cau trang trí hoa tươi
 2. Rượu thuốc (3 vang chile+ 3 cây 3 số ngoại )
 3. Hoa quả Táo nhập khẩu ( ~40 quả) trang trí hoa tươi
 4. Bánh cốm 100 hộp trang trí hoa tươi
 5. Bánh phu thê 100 hộp trang trí hoa tươi
 6. Tráp Hạt sen 100 hộp trang trí hoa tươi
 7. Tráp Chè 100 hộp trang trí hoa tươi

=> Khuyến mại : 100 túi chia quà, 4 pháo, 14 lì xì bê tráp, 3 lì xì lễ đen, 10 chữ hỉ dán tường,  1 xuất lại quả, 1 tráp xin dâu, miễn phí vận chuyển nội thành Hà Nội

Lễ ăn hỏi 7 tráp Hoa quả Rồng phượng VIP đặc biệt  : 17.000.000 trở lên

( chưa kèm theo hoa lan hồ điệp)

Thứ tự các tráp cơ bản : (Ngoài nội dung dưới cửa hàng sẽ tính chi tiết cụ thể theo yêu cầu khách hàng)

 1. Cau trang trí Phượng ( dáng miền Nam) +  hoa tươi
 2. Rượu thuốc (3 vang chile+ 3 cây 3 số ngoại )
 3. Hoa quả trang trí Rồng( dáng miền Nam)
 4. Bánh cốm 100 hộp trang trí hoa tươi
 5. Bánh phu thê 100 hộp trang trí hoa tươi
 6. Tráp Hạt sen 100 hộp trang trí hoa tươi
 7. Tráp Chè 100 hộp trang trí hoa tươi

Khuyến mại : 100 túi chia quà, 4 pháo, 14 lì xì bê tráp, 3 lì xì lễ đen, 10 chữ hỉ dán tường, 1 xuất lại quả ,1 tráp xin dâu, miễn phí vận chuyển nội thành Hà Nội

Lễ ăn hỏi 9 tráp

Lễ ăn hỏi 9 tráp Hoa quả thường : 12.500.000 trở lên

( chưa kèm theo hoa lan hồ điệp)

Thứ tự các tráp cơ bản : (Ngoài nội dung dưới cửa hàng sẽ tính chi tiết cụ thể theo yêu cầu khách hàng)

 1. Cau nguyên buồng trang trí hoa tươi
 2. Rượu thuốc (3 vang chile+ 3 cây 3 số ngoại )
 3. Hoa quả thường trang trí hoa tươi
 4. Bánh cốm 100 hộp trang trí hoa tươi
 5. Bánh phu thê 100 hộp trang trí hoa tươi
 6. Tráp Hạt sen 100 hộp trang trí hoa tươi
 7. Tráp Chè 100 hộp trang trí hoa tươi
 8. Xôi 9kg  trang trí trái tim hỉ 2 tầng
 9. Lợn sữa quay 6kg

Khuyến mại : 6 pháo giấy , 18 lì xì bê tráp, 3 lì xì lễ đen, 100 túi chia quà, 10 chữ hỉ dán tường, , 1 xuất lại quả, miễn phí vận chuyển nội thành Hà Nội

Lễ ăn hỏi 9 tráp Hoa quả Rồng Phượng : 14.500.000 trở lên

( chưa kèm theo hoa lan hồ điệp)

Thứ tự các tráp cơ bản : (Ngoài nội dung dưới cửa hàng sẽ tính chi tiết cụ thể theo yêu cầu khách hàng)

 1. Cau nguyên buồng trang trí Phượng + hoa tươi
 2. Rượu thuốc (3 vang chile+ 3 cây 3 số ngoại )
 3. Hoa quả trang trí Rồng
 4. Bánh cốm 100 hộp trang trí hoa tươi
 5. Bánh phu thê 100 hộp trang trí hoa tươi
 6. Tráp Hạt sen 100 hộp trang trí hoa tươi
 7. Tráp Chè 100 hộp trang trí hoa tươi
 8. Xôi 2 tầng trái tim chữ hỉ  9kg
 9. Lợn sữa quay 6kg

Khuyến mại : 6 pháo giấy , 18 lì xì bê tráp, 3 lì xì lễ đen, 100 túi chia quà, 10 chữ hỉ dán tường,  1 xuất lại quả, miễn phí vận chuyển nội thành Hà Nội

Lễ ăn hỏi 9 tráp Hoa quả Rồng Phượng VIP : 19.000.000 trở lên

( chưa kèm theo hoa lan hồ điệp)

Thứ tự các tráp cơ bản : (Ngoài nội dung dưới cửa hàng sẽ tính chi tiết cụ thể theo yêu cầu khách hàng)

 1. Cau nguyên buồng trang trí Phượng VIP ( dáng miền Nam) + hoa tươi
 2. Rượu thuốc (3 vang chile+ 3 cây 3 số ngoại )
 3. Hoa quả trang trí Rồng VIP( dáng miền Nam)
 4. Bánh cốm 100 hộp trang trí hoa tươi
 5. Bánh phu thê 100 hộp trang trí hoa tươi
 6. Tráp Hạt sen 100 hộp trang trí hoa tươi
 7. Tráp Chè 100 hộp trang trí hoa tươi
 8. Xôi 2 tầng trái tim chữ hỉ  9kg
 9. Lợn sữa quay 6kg

Khuyến mại : 6 pháo giấy , 18 lì xì bê tráp, 3 lì xì lễ đen, 100 túi chia quà, 10 chữ hỉ dán tường , 1 xuất lại quả 1 tráp xin dâu, miễn phí vận chuyển nội thành Hà Nội

Nam + Nữ bê đỡ tráp

Chuyên cung cấp cho thuê người bê tráp phục vụ các lễ ăn hỏi, với đội ngũ nhân viên bê tráp ăn hỏi nam,nữ chuyên nghiệp nhất Việt Nam

• Đội nữ đỡ tráp: áo dài bê tráp đỏ trơn, tự trang điểm với chiều cao từ 1,60m : Từ 100.000 đến 150.000/1 người/1 buổi
• Đội nam bê tráp: áo trắng, quần âu, cà vạt hoặc nơ, dày đen với chiều cao từ 1,70m : Từ 100.000 đến- 150.000/1 người/1 buổi

• Riêng đội nam nữ mặc trang phục áo dài khăn xếp gấm các màu   :Từ 150.000 đến 200.000/1 người/1 buổi

– Thái độ phục vụ: thân thiện, chuyên nghiệp. Sau khi bê xong các bạn nữ sẽ tiếp nước cho chủ nhà. Chụp ảnh với cô dâu chú rể.
– Thời gian: luôn luôn đúng hẹn.

printfriendly button - Đặt tráp ăn hỏi