Red combo 1 : Hoa lụa : 20.000.000  ; Hoa lụa lá tươi : 25.000.000 ; Hoa tươi 35.000.000

1 . Background fomech bồi decal PP

2. Cổng hoa fomech bồi decal PP theo concept background

3. Trụ để tráp

4. 8 bộ bàn ghế Chiavary (Gold or White) kèm ấm chén – đĩa 3 tầng – hoa tươi để bàn

5. Biển welcome theo concept

IMG 0787 1 1030x1030 - Home luxury combo decor
IMG 0786 1030x1030 - Home luxury combo decor

Puple pink combo : Hoa lụa : 22.000.000  ; Hoa lụa lá tươi : 28.000.000 ; Hoa tươi 38.000.000

1 . Background fomech bồi decal PP

2. Cổng hoa fomech bồi decal PP theo concept background

3. Trụ để tráp

4. 8 bộ bàn ghế Chiavary (Gold or White) kèm ấm chén – đĩa 3 tầng – hoa tươi để bàn

5. Biển welcome theo concept

Red combo 2: Hoa lụa : 22.000.000  ; Hoa lụa lá tươi : 28.000.000 ; Hoa tươi 38.000.000

1 . Background fomech bồi decal PP

2. Cổng hoa fomech bồi decal PP theo concept background

3. Trụ để tráp

4. 8 bộ bàn ghế Chiavary (Gold or White) kèm ấm chén – đĩa 3 tầng – hoa tươi để bàn

5. Biển welcome theo concept

IMG 0785 1030x1030 - Home luxury combo decor
IMG 0784 1030x1030 - Home luxury combo decor

Pink pastel combo: Hoa lụa : 30.000.000  ; Hoa lụa lá tươi : 38.000.000 ; Hoa tươi 45.000.000

1 . Background fomech bồi decal PP

2. Cổng hoa fomech bồi decal PP theo concept background

3. Trụ để tráp

4. 12 bộ bàn ghế Chiavary (Gold or White) kèm ấm chén – đĩa 3 tầng – hoa tươi để bàn

5. Biển welcome theo concept

6. Nhà bạt trang trí theo concept kích thước 3×12 hoặc 4×8

Orange Red combo: Hoa lụa : 20.000.000  ; Hoa lụa lá tươi : 25.000.000 ; Hoa tươi 35.000.000

1 . Background fomech bồi decal PP

2. Cổng hoa fomech bồi decal PP theo concept background

3. Trụ để tráp

4. 8 bộ bàn ghế Chiavary (Gold or White) kèm ấm chén – đĩa 3 tầng – hoa tươi để bàn

5. Biển welcome theo concept

IMG 0783 1030x1030 - Home luxury combo decor
IMG 0782 1030x1030 - Home luxury combo decor

Orange Red combo 2 : Hoa lụa : 30.000.000  ; Hoa lụa lá tươi : 38.000.000 ; Hoa tươi 45.000.000

1 . Background fomech bồi decal PP

2. Cổng hoa fomech bồi decal PP theo concept background

3. Trụ để tráp

4. 12 bộ bàn ghế Chiavary (Gold or White) kèm ấm chén – đĩa 3 tầng – hoa tươi để bàn

5. Biển welcome theo concept

6. Nhà bạt trang trí theo concept kích thước 3×12 hoặc 4×8

Red combo 3: Hoa lụa : 25.000.000  ; Hoa lụa lá tươi : 32.000.000 ; Hoa tươi 45.000.000

1 . Background fomech bồi decal PP

2. Cổng hoa fomech bồi decal PP theo concept background

3. Trụ để tráp

4. 12 bộ bàn ghế Chiavary (Gold or White) kèm ấm chén – đĩa 3 tầng – hoa tươi để bàn

5. Biển welcome theo concept

IMG 0781 1030x1030 - Home luxury combo decor
IMG 0780 1030x1030 - Home luxury combo decor

Green Orinal Combo: Hoa lụa : 20.000.000  ; Hoa lụa lá tươi : 25.000.000 ; Hoa tươi 35.000.000

1 . Background fomech bồi decal PP

2. Cổng hoa fomech bồi decal PP theo concept background

3. Trụ để tráp

4. 8 bộ bàn ghế Chiavary (Gold or White) kèm ấm chén – đĩa 3 tầng – hoa tươi để bàn

5. Biển welcome theo concept

Pink Combo 2: Hoa lụa : 20.000.000  ; Hoa lụa lá tươi : 25.000.000 ; Hoa tươi 35.000.000

1 . Background fomech bồi decal PP

2. Cổng hoa fomech bồi decal PP theo concept background

3. Trụ để tráp

4. 8 bộ bàn ghế Chiavary (Gold or White) kèm ấm chén – đĩa 3 tầng – hoa tươi để bàn

5. Biển welcome theo concept

IMG 0779 1030x1030 - Home luxury combo decor
IMG 0778 1030x1030 - Home luxury combo decor

Red Combo 4: Hoa lụa : 22.000.000  ; Hoa lụa lá tươi : 27.000.000 ; Hoa tươi 36.000.000

1 . Background fomech bồi decal PP

2. Cổng hoa fomech bồi decal PP theo concept background

3. Trụ để tráp

4. 8 bộ bàn ghế Chiavary (Gold or White) kèm ấm chén – đĩa 3 tầng – hoa tươi để bàn

5. Biển welcome theo concept

Green lotus combo  : Hoa lụa : 30.000.000  ; Hoa lụa lá tươi : 38.000.000 ; Hoa tươi 45.000.000

1 . Background fomech bồi decal PP

2. Cổng hoa fomech bồi decal PP theo concept background

3. Trụ để tráp

4. 12 bộ bàn ghế Chiavary (Gold or White) kèm ấm chén – đĩa 3 tầng – hoa tươi để bàn

5. Biển welcome theo concept

6. Nhà bạt trang trí theo concept kích thước 3×12 hoặc 4×8

IMG 0777 1030x1030 - Home luxury combo decor
IMG 0776 1030x1030 - Home luxury combo decor

Red Combo 5: Hoa lụa : 22.000.000  ; Hoa lụa lá tươi : 27.000.000 ; Hoa tươi 36.000.000

1 . Background fomech bồi decal PP

2. Cổng hoa fomech bồi decal PP theo concept background

3. Trụ để tráp

4. 8 bộ bàn ghế Chiavary (Gold or White) kèm ấm chén – đĩa 3 tầng – hoa tươi để bàn

5. Biển welcome theo concept

Green White Combo : Hoa lụa : 22.000.000  ; Hoa lụa lá tươi : 27.000.000 ; Hoa tươi 36.000.000

1 . Background fomech bồi decal PP

2. Cổng hoa fomech bồi decal PP theo concept background

3. Trụ để tráp

4. 8 bộ bàn ghế Chiavary (Gold or White) kèm ấm chén – đĩa 3 tầng – hoa tươi để bàn

5. Biển welcome theo concept

IMG 0775 1030x1030 - Home luxury combo decor
printfriendly button - Home luxury combo decor